< Μετάδοση

Τι είναι ο στενός κύκλος;

Κείμενο ενημερωμένο 2020-05-03


Στενή επαφή υγιούς ατόμου με ένα μολυσμένο άτομο μπορεί δυνητικά να μετατρέψει τον υγιή σε φορέα του κορωνοϊού, άτομο δηλαδή ικανό να μεταδόσει σε άλλα υγιή άτομο τον ιό. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να αναγνωρίζονται τα άτομα φορεία για να περιορίσουμε την επιδημία.

Η έννοια της στενής επαφής χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης μολυσματικών ασθενειών. Για τη νόσο COVID-19, η στενή επαφή αναφέρεται σε άτομα που είχαν προσωπική επαφή με έναν ασθενή, του οποίου η λοίμωξη από κορωνοϊό έχει επιβεβαιωθεί ή θεωρείται πιθανή. Ο ακριβής χαρακτηρισμός του τι θεωρείται στενή επαφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τις ερευνητικές ομάδες και την εξέλιξη των γνώσεών μας για τη νόσο COVID-19.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις θεωρούνται γενικά στενές επαφές:

(1) Άτομα που ζουν ή έχουν άλλες μορφές στενής επαφής με ένα άτομο με COVID-19.

(2) Άτομα που εργάζονται ή σπουδάζουν στο ίδιο δωμάτιο με ένα άτομο με COVID-19.

(3) Άτομα χωρίς μάσκα που μοιράστηκαν την ίδια μεταφορά ή ανελκυστήρα με ένα άτομο με COVID-19.

(4) Άτομα που μοιράστηκαν ένα γεύμα με ένα άτομο με COVID-19.

(5) Άτομα που είχαν άμεση προσωπική επαφή χωρίς μάσκα σε απόσταση 1-2 μέτρων (ανάλογα με τη χώρα) του ατόμου με COVID-19 ή για περισσότερο από 15 λεπτά.

(6) Ιατρικό προσωπικό, μέλη της οικογένειας ή άλλοι που είχαν στενή επαφή με ασθενή χωρίς να λάβουν αποτελεσματικά προστατευτικά μέτρα κατά τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη νοσηλευτική φροντίδα και τις επισκέψεις.

(7) Άλλοι ασθενείς και οι συνοδοί τους που βρίσκονται στην ίδια κλινική πτέρυγα με έναν μολυσμένο ασθενή.

Αυτές οι στενές επαφές παρακολουθούνται γενικά από επιδημιολόγους επειδή παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης από SARS-CoV-2 από ό, τι για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Για να περιορίσετε την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και τελικά να απαλλαγείτε από αυτόν, είναι σημαντικό να απομονωθείτε εάν είχατε στενή επαφή με ένα άτομο με COVID-19.


Facebook Twitter Linkedin


Για περισσότερες πληροφορίες

Ποιο είναι το νόημα της κοινωνικής αποστασιοποίησης;

Ποια είναι η συνιστώμενη απόσταση μεταξύ δύο ατόμων;