Εικόνες και αφίσες

Εδώ είναι μερικές εικόνες και αφίσες άδεια Creative Commons που προτείνονται από την ομάδα Adios Corona. Μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπό σας, το όνομα της εταιρείας σας, το πανεπιστήμιο σας, την ένωσή σας, να τα εκτυπώσετε, να τα στείλετε στα δίκτυα και να τα βάλετε στην ιστοσελίδα σας.

Μαζί ας αναμεταδώσουμε τις πληροφορίες και να κάνουμε τα σωστά βήματα για να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού και να ανακτήσουμε μια ασφαλή κοινωνική ζωή!